Pozor - důležité oznámení: Věnujte pozornost datu vytvoření webu (dole na stránce). Některé informace zde uvedené již mohou být zastaralé a nemusejí tudíž odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

18-7-2014

Zajímá vás, zda máte nárok na příspěvek na bydlení? Možná splňujete podmínky a zbytečně se okrádáte o stovky či tisíce korun měsíčně, které by vám pomohly ve špatné finanční situaci.

Co je příspěvek na bydlení

Jedná se o pomoc ze strany státu pro sociálně slabé a rodiny s nízkými příjmy, který pomáhá zvládnout náklady na bydlení a zajistit základní životní podmínky. Nárok na něj má rodina nebo jednotlivec, jejichž náklady na bydlení přesahují 30 % čistých příjmů, v Praze je tato hranice 35 %. Jedná se o domácnosti, které bydlí v družstevních, pronajatých nebo vlastních bytech.Z čeho se skládají náklady na bydlení

Co zahrnout do součtu nákladů na bydlení? Započítává se nájemné, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, náklady na energie, vodné a stočné, centrální vytápění nebo pevná paliva, rovněž poplatek za odvoz komunálního odpadu.

Jak o příspěvek žádat

O tento příspěvek se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Vyplní se předtištěná žádost, dále potřebujete průkaz totožnosti, nájemní smlouvu, doklad o výši nákladů na bydlení, doklad o výši vašeho čtvrtletního příjmu a rodný list u dětí mladších 15 let.

Stanovení výše příspěvku

Zásadní roli hraje počet osob, které mají v předmětném bytě trvalý pobyt a také velikost obce. Pro orientaci si můžete výši příspěvku na bydlení spočítat sami. Sečtěte všechny vaše náklady na bydlení a od nich odečtěte 30 % čistého měsíčního příjmu, v hlavním městě 35 %.

Žádné časově omezení

Časově omezen již příspěvek na bydlení není, a to platí již od roku 2015. Dříve šlo pouze o dávku na maximálně 84 měsíců po dobu 10 let, ale to už nyní neplatí. Na příspěvek mohou dosáhnout nízkopříjmové domácnosti, senioři nad 70 let i postižení lidé žijící ve speciálně upravených bytech.


© 2013 Krátkodobé-Půjčky-před-Výplatou.cz, všechna práva vyhrazena.
Upozorňujeme, že prozovovatel stránek není poskytovatelem ani zprostředkovatelem úvěrů. Stránky mají informační charakter.