Jak požádat o podporu v nezaměstnanosti

O zaměstnání můžete přijít z různých důvodů. Pokud jste podali výpověď, odešli dohodou nebo vás propustil zaměstnavatel, vaše první kroky by měli vést na úřad práce (ÚP). Za určitých podmínek máte právo na podporu v nezaměstnanosti. Jak o ni požádat a zajistit si příjem do doby, než naleznete nové zaměstnání?

Kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podporou nezaměstnanosti se rozumí pravidelná měsíční dávka, kterou vám vyplácí ÚP po určité období. Nárok na podporu vzniká nezaměstnané osobě za těchto podmínek:

 • účastnila se v posledních dvou letech na důchodovém pojištění v délce alespoň 12 měsíců, například zaměstnáním, výdělečnou činností nebo náhradní dobou
 • požádala o podporu na příslušné krajské pobočce ÚP
 • není starobním důchodcem

Do náhradní doby se započítává například osobní péče o dítě do 4 let věku, péče o osoby se zdravotním postižením nebo pobírání invalidního důchodu 3. stupně.

Jaké dokumenty předkládáte na ÚP?

O podporu v nezaměstnanosti žádáte osobně na ÚP a zaměstnancům úřadu předkládáte vyplněný příslušný tiskopis. Ten si můžete vyzvednout na pobočce ÚP nebo si ho vytisknout z internetu. K žádosti například připojíte:

 • evidenční list důchodového pojištění
 • potvrzení o zaměstnání
 • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
 • OSVČ: potvrzení o době trvání na důchodovém pojištění, potvrzení o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
 • potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku

Od kdy čerpáte podporu v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti navazuje na pracovní poměr, výdělečnou činnost nebo náhradní dobu zaměstnání, jestliže o ni požádáte do tří dnů od konce zaměstnání, podnikání nebo rodičovské dovolené. Délka podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku uchazeče:

 • žadatelé do 50 let věku – 5 měsíců
 • žadatelé mezi 50 až 55 lety věku – 8 měsíců
 • žadatelé nad 55 let věku – 11 měsíců

V jaké výši dostanete podporu v nezaměstnanosti?

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2018 činí 15.788,- Kč a platí toto pravidlo:

 • první 2 měsíce obdržíte 65 % svého průměrného měsíčního čistého výdělku
 • další 2 měsíce obdržíte 50 % svého průměrného měsíčního čistého výdělku
 • po zbytek doby obdržíte 45 % svého průměrného měsíčního čistého výdělku

Pokud jste ale ukončili pracovní poměr sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí podpora v nezaměstnanosti po celou dobu 45 % vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku.

Další výhody registrace na ÚP

Kromě podpory v nezaměstnanosti přináší registrace na ÚP další výhodu: stát za vás bude po celou dobu platit zdravotní pojištění a tato doba se vám zahrne do sociálního výpočtu, což se pozitivně odrazí na výši starobního důchodu.

© 2013 Krátkodobé-Půjčky-před-Výplatou.cz, všechna práva vyhrazena.
Upozorňujeme, že prozovovatel stránek není poskytovatelem ani zprostředkovatelem úvěrů. Stránky mají informační charakter.