Dotace na zaměstnance

Podnikatelé mohou zažádat o různé typy dotací na zaměstnance. Vyřizují se přes Úřad práce, spadají pod aktivní politiku zaměstnanosti a řídí se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dotace se udělují z toho důvodu, že cílem hospodářské a sociální politiky státu je dosáhnout plné, produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti. Stát rovněž usiluje o:

  • dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách
  • produktivní využití zdrojů pracovních sil
  • zabezpečení práva občanů na zaměstnání

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

Státní politika zahrnuje podporu zřizování nových pracovních míst, a to poskytováním příspěvků zaměstnavatelům, jestliže zaměstnají uchazeče o zaměstnání. V rámci APZ mohou podnikatelé zažádat o příspěvky na zahájení podnikání, na vytváření nových pracovních míst nebo na vyhrazování stávajících.

O jaké dotace na zaměstnance mohou podnikatelé požádat?

Veřejně prospěšné práce

Místa veřejně prospěšných prací vytváří zaměstnavatel pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Od ÚP na to dostává příspěvek na mzdy až do výše skutečných mzdových nákladů, maximálně však po dobu 1 roku.Společensky účelná pracovní místa

Záměrem poskytnutí dotace na zřízení SÚPM je obsadit pracovní místa uchazeči, kterým nelze zprostředkovat jiné pracovní místo. I tato dotace je udělena maximálně na 12 měsíců.

Společensky účelná pracovní místa – samostatně výdělečná činnost

Uchazeč o zaměstnání může požádat úřad práce o příspěvek na zřízení SÚPM, pokud ho zřídí za účelem zahájení samostatně výdělečné činnosti. O příspěvek se žádá na příslušné krajské pobočce ÚP.

Příspěvek na zapracování

Zaměstnavatel se může obrátit na ÚP s žádostí o příspěvek, jestliže přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, jemuž je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče (např. zdravotně postižené osoby, těhotné ženy, osoby pečující o dítě do 15 let věku). Příspěvek může čerpat maximálně 3 měsíce a ve výši poloviny minimální mzdy.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Příspěvek slouží zaměstnavatelům, kteří přecházejí na nový výrobní program a nemohou svým zaměstnancům zabezpečit práci v rozsahu běžné týdenní pracovní doby. Příspěvek se poskytuje maximálně na dobu 6 měsíců.

Opatření APZ na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Záměrem tohoto opatření je motivovat podnikatele k vytvoření chráněného pracovního místa s příspěvkem na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s tímto místem. Toto místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Roční příspěvek činí nejvýše 48 tisíc korun.


© 2013 Krátkodobé-Půjčky-před-Výplatou.cz, všechna práva vyhrazena.
Upozorňujeme, že prozovovatel stránek není poskytovatelem ani zprostředkovatelem úvěrů. Stránky mají informační charakter.